Kristus i Mig

“There is nothing the nearness of Christ cannot overcome”

Hvis Kristus har vundet, hvorfor kæmper jeg så stadig?
Jesus har lovet os et liv i overflod (Joh 10,10). Alligevel kæmper mange kristne sig gennem livet og må gang på gang se sig besejret af synd, dårlige vaner, frygt, negative tanker, stress, mismod, lavt selvværd, udbrændthed og lignende. Nogle vælger helt at opgive ‘kampen’.

Sår fra livet …
Vi tror på, at det ikke behøver at være sådan – at Gud allerede har givet os alt, hvad vi har brug for, i Kristus! Men sår fra fortiden, indgroede tankemønstre, bedrageriske følelser og forvrængede opfattelser af Gud står tit i vejen for, at vi kan leve det liv i overflod, som Gud kalder os til. Et nyt liv, hvor du blot behøver at være i Ham. Et liv du fra starten har været frikøbt til.

Hvad er kristenlivet?
Kristenlivet er ikke noget, VI kan leve fordi Han er selve Kristenlivet og vil leve det i og gennem os. Mange discipeltrænings- og rådgivningsprogrammer er bygget på noget, vi ikke nødvendigvis har – såsom et fyldestgørende ægteskab, tilstrækkelig tid til andagt, en god liste over åndelige oplevelser, effektive bibelstudieteknikker osv. ‘Kristus i Mig’ bygger på, hvad ALLE kristne har: Jesus Kristus boende i sig (Gal. 2:20).

Vores vision
Abiding Life Ministries og den danske gren Abiding Life Danmark har til formål at hjælpe kristne til at gå fra et liv i nederlag til et liv i sejr, vel at mærke ikke ved at vi tager os sammen og kæmper hårdere men ved, at vi giver fortabt og overlader ansvaret til Gud. I dig selv formår du intet – men Kristus i dig formår alt.

170 nationer og 70 forskellige kirkesamfund
Abiding Life Ministries International  arbejder med den kristne kirke. Vi er ikke blevet befalet at bygge kirker. Vi er blevet befalet at gøre mennesker til kristi disciple. Budskabet om Kristus i mig bringes hvert år ud til mere end 170 nationer på tværs af 70 forskellige kirkesamfund. Denne brede invitation skyldes ikke et kompromis – men alene, at Kristus er budskabets centrale fokus. Det samme tilslutter vi os i den danske gren – ‘Kristus i Mig’.

Se endvidere…

Abiding Life Ministries International
, Colorado.

New Life Worldwide Ministries, Australien.